Apdzīvotās vietas » Lagzdene

« Atpakaļ


LAGZDENE

            Lagzdene (Laxdienen) – privātmuiža Piltenes apgabala ziemeļdaļā, 6,5 km uz DA no Piltenes, Piltenes politiskajā draudzē. Lagzdene identificējama ar 1253. gada Kursas dalīšanas līgumā minēto Lesedi (Lesede, Lessede, Leseden). Laika gaitā muiža diezgan bieži mainījusi īpašniekus. 17. gs. mantošanas vai pirkšanas ceļā tā piederējusi Brunoviem (Brunnow), Treideniem (Treiden), Brinkeniem (Brincken), Stempeliem (Stempel), 18. gs. – Manteifeliem-Scēgēm (Manteuffel gen. Szoege), Altenbokumiem (Altenbockum), Osten-Sakeniem (von der Osten gen. Sacken, Osten-Sacken). 1751. gadā Lagzdeni ieguva Dīdrihs Johans fon der Launics (von der Launitz), iemainot to pret sev piederošo Dundagas novada Laukmuižu (Feldhof). D. J. fon der Launica dēls – Grobiņas mācītājs Johans Magnuss Launics – Lagzdenē nedzīvoja un 1797. gadā to pārdeva Ārlavas draudzes Limbužu muižas (Limbuschen) īpašniekam Oto Georgam fon Fītinghofam (Vietinghof). Tomēr 1849. gadā muiža atkal nonāca fon der Launicu īpašumā.

            1797. gada iedzīvotāju revīzijā, kas bija pirmā pēc Piltenes apgabala pievienošanas Krievijai, Lagzdene saukta par muižiņu (Gütchen) un atzīmēts, ka tā iznomāta Johanam Heinriham Šulcam (Schulz). Bez muižas centra Lagzdenē tolaik bija vēl Muižkrogs (Hofes Krug), 3 zemnieku sētas (“Bolderi”, “Rutki”, “Tāši”) un viena sīksaimniecība (Hüte). No muižas saimniecības ēkām revīzijā pieminēta rija, muižā darbojās arī degvīna dedzinātājs – dzimtcilvēks.

            Revīzijas sarakstā ierakstīts 81 Lagzdenes iedzīvotājs – 11 brīvie (13,6%; 7 vīrieši, 3 sievietes) un 70 dzimtļaudis (86,4%; 33 vīrieši, 37 sievietes). Visu iedzīvotāju vidējais vecums – 25,17 gadi, bet pieaugušo vidējais vecums – 39,52 gadi. Bērni (0–14 g.v.) – 29 (35,8%), darbspējīgie – 46 (56,8%), veci ļaudis (≥ 60 g.v.) – 6 (7,4%).

AVOTI un LITERATŪRA:

●   Lagzdenes muižas 1797. gada iedzīvotāju revīzija – Herdera institūta arhīvs Mārburgā: DSHI 550, Kurländische Seelenrevisionen, Bü. 60, S. 237–240.

Muntis Auns