Apdzīvotās vietas » Piltene » Piltenes apgabals

« Atpakaļ


RINDAS MĀCĪTĀJMUIŽA


            Rindas mācītājmuiža (Angermündscher Pastorat) atradās Piltenes apgabala Popes muižas (Popen) novadā. Tās dibināšanas gads nav zināms. Rindas baznīca celta pēc 1581. gada, bet ziņas par tās mācītājiem ir kopš 1647. gada. Pie Rindas draudzes piederēja divas filiālbaznīcas – Popē (vēlāk Pope kļuva par draudzes centru) un Miķelciemā (Pissen), kas pirmoreiz minētas 1727. gadā.

            Mācītāja uzturēšanai mācītājmuižai bija piešķirtas dažas zemnieku saimniecības, taču 1767. gadā tās pievienoja Popes muižai, un turpmāk mācītāji saņēma algu naudā un naturālijās.

            No 1782. līdz 1835. gadam Rindas mācītājs bija Johans Zāmuels Hilners (Hüllner). 1797. gada revīzijas laikā pastorātā dzīvoja vēl arī mācītāja dēls Ulrihs Kristians, meita Elizabete Juliana Karolīna Amālija un māsa Regīna Elizabete, kā arī virēja Anna Doroteja Branda, kalpone Gotlība un 67 gadus vecs nespējnieks Mārtiņš, kas bija brīvi cilvēki. Pārējie muižas iemītnieki – kalps, istabene un bērnu aukle – bija dzimtcilvēki. Pavisam Rindas mācītājmuižā reģistrēti 10 iedzīvotāji (vidējais vecums – 29,9 gadi).

AVOTI un LITERATŪRA:

● Kallmeyer T. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. Riga, 1910, S. 180–181.;
● Rindas mācītājmuižas 1797. gada iedzīvotāju revīzija – Herdera institūta arhīvs Mārburgā: DSHI 550, Kurländische Seelenrevisionen, Bü. 60, S. 351.

Muntis Auns