Avoti » Bauskas garnizona kapteiņa Ringdemuta zvērests

« Atpakaļ


Bauskas garnizona kapteiņa Ringdemuta zvērests stājoties amatā, nodots Jelgavā 1698. gada 11. novembrī. (LVVA, 554. f., 3. apr., 772. l., 1.–2. lp.)

           Ich, Ringdemuth, schwere zu Gott dem Allerhoechsten, den durchchlauchtigsten Fuersten und Herren, Herren Ferdinando in Lieffl. zu Curland und Semgallen Hertzoge, meinem Gnaedigen Fuersten und Herren, als Regierendem Vormunde und derer Fuerstenthuemer Administratori, und [seinen] Successoren, in der mir anvertrauten Capiteins Charge, getreu und hold zu sein, auf der mir anbefohlenen Festung Bauschke und die Soldatesca fleissige Aufsicht zu haben, dass die Festung nebst ihrem Geschuetze, Constablen und allen anderen Gehoerigen und Munition in guter Ordre, Wachsamkeit und Sicherheit gehalten werde, alle Unsicherheit und Gefahr wie die Nahmen haben, mit Darsetzung Leibes und Lebens, davon abzuwenden, keinen er sey auch was Standes, Hoheit, Religion, oder wie es sonsten Nahmen haben mag, solche mir anvertraute Festung in keinem wege zu uebergeben, sondern dieselbe bis auf die letzte Minute meines Lebens, mannhaft zu vertheidigen und beschirmen, auch da ich was vernehmen und sehen solle, dass SHFD oder dero Festung, schaedlich sein koennte, solches SHFD oder dem, der ueber mir verordnet ist, zu vermelden. Bei solchen Verfuegung da, wieder SHFD Persohn, Hoheit, Respect und Regalien, geratschlaget, gehandelt und gedacht werden moechte, nimmer mehr kommen, sondern da ich solches vermercken und vernehmen wuerde, an gebuehrenden Ort offenbahren will. Die Soldatesca in guter Kriegs-Disciplin zu halten, damit sie sich allen Kriegs-Maniren, Gebraeuchen und Rechten gemaess bezeigen, keiner anderen Ordre als SHFD Ordre, oder derer, so SHFD mir verstellen lassen und noch vorstellen lassen werden, zu pariren, auch mich sonsten in allen Kriegs-Occasionen, Gefahr und Begebenheiten, also zu bezeigen und zu erhalten, als es einem aufrichtigen, tapfern und mannhafften Officir oblieget und gebuehret, und soll mich von diesem allen, weder Schrecken, Furcht, Gefahr, Feind- oder Freundschafft, noch keine eintzige andere Ursach oder Corruptien, wie die Nahmen hat, abhalten, noch im geringsten ableiten und verfuehren. So wahr mir Gott helffe und sein H[eiliges] Evangelium.

[Bl. 2] Vorherstehenden Eyd hat 11. Nov. Ao 1698. vor S. Hochfuerstl. Durchl. Hertzog Ferdinando in Praesenz Hr. Cantzler Brackels und Hr. Landmarschall von der Brueggen abgeleget Ringdemuth, als Capitein auf der Veste Bauschke, prae legente me Johanne Christiano Hoelcher, Obersecretario.

Zvēresta tulkojums latviešu valodā:

           Es, Ringdemuts, zvēru pie Visaugstākā Dieva Visgaišākajam Firstam un Kungam Kurzemes un Zemgales hercogam Livonijā Ferdinandam, manam žēlīgam Firstam un Kungam kā valdošajam aizbildnim un hercogistes administratoram, un viņa pēctečiem, būt uzticamam un laipnam man uzticētajā kapteiņa amatā, centīgi uzraudzīt man piešķirto Bauskas cietoksni un garnizonu, lai cietoksni līdz ar tur esošajiem lielgabaliem, konstebliem un citiem piederīgajiem un munīciju uzturētu labā kārtībā, modrībā un drošībā, novērstu jebkuras briesmas, lai kādas tās būtu, nežēlojot ne sevi, ne savu dzīvību, nevienam, lai kurš tas būtu un lai cik augstas kārtas, stāvokļa un reliģijas, šo man uzticēto cietoksni nekādā veidā nenodot, bet gan to līdz pēdējai savas dzīves minūtei drosmīgi aizstāvēt un aizsargāt, un ja es uzzināšu vai redzēšu kaut ko, kas varētu būt kaitīgs Viņa Augstajai Firsta Gaišībai vai viņa cietoksnim, par to ziņošu augstākstāvošajai personai vai Viņa Augstajai Firsta Gaišībai. Un, ja kaut kas tiks ierosināts, domāts vai darīts pret Viņa Augstās Firsta Gaišības personu, augstību, cieņu un regālijām, es to neatbalstīšu, bet tiklīdz ko tādu pamanīšu vai par to uzzināšu, tūlīt ziņošu pienācīgā vietā. Tāpat solos uzturēt zaldātu vidū labu militāro disciplīnu, lai viņu rīcība būtu atbilstoša visiem kara paņēmieniem, paražām un tiesībām, solos neklausīt neviena cita kā tikai Viņa Augstās Firsta Gaišības pavēles vai to cilvēku pavēles, kurus Viņa Augstā Firsta Gaišība man uzrādīs vai liks uzrādīt, un visos kara gadījumos, pasākumos un briesmās rīkoties un izturēties kā īstam, drosmīgam un vīrišķīgam virsniekam pienākas un, ka bailes, briesmas, naids vai draudzība, vai kāds cits iemesls, vai netikumi, mani no šo pienākumu pildīšanas neatturēs, nenovirzīs un neaizvedinās prom, lai Dievs un viņa svētais evaņģēlijs man patiesi palīdz.

[2. lp.] Augstākesošo zvērestu 1698. gada 11. novembrī Viņa Augstajai Gaišībai Hercogam Ferdinandam kā Bauskas cietokšņa kapteinis nodeva [kapteinis] Ringdemuts kanclera Brakela un landmaršala fon der Briggena klātbūtnē, priekšā nolasot virssekretāram Johanam Kristianam Helheram.