Personālijas » Anna, Kurzemes princese

« Atpakaļ


ANNA, KURZEMES PRINCESE

 

Anna Radzivilla (Radziwiłłowa; 1571.29.IV(v.st.)–1617.29.IX(j.st.)) – Kurzemes princese no Ketleru (Kettler) hercognama. Tēvs – Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards Ketlers, māte – Anna Ketlere, dzimusi Meklenburgas princese. 1586. gada 2. janvārī (v.st.) apprecējās ar Lietuvas galma maršalu Albrehtu Radzivillu (1558–1592), kurš nāca no Olikas-Nesvežas firstu (kņazu) Radzivillu dzimtas līnijas un kura brālis bija Polijas karaļa vietvaldis Pārdaugavas hercogistē Georgs (Jerzy) Radzivills. Kāzas notika Jelgavas pilī, un hercogs Gothards meitai pūrā deva 30 000 poļu guldeņu. Drīz pēc kāzām Albrehts tika iecelts par Lietuvas lielmaršalu, tāpēc dzīvesbiedri uzturējās galvenokārt Polijas karaļa galmā. Lai gan Albrehta tēvs Nikolajs Radzivills, Melnais, savulaik bija aktīvs kalvīnistu (reformātu) ticības popularizētājs, Albrehts 1574. gadā bija atgriezies katoļticībā. Pēc pāris laulībā pavadītajiem gadiem katoļticību pieņēma arī Anna, tāpat viņa iemācījās poļu valodu. Pēc vīra nāves Anna pārcēlās uz dzīvi savās Lietuvas muižās. 17. gs. sākumā viņa vairākkārt devās uz Itāliju, kur apmeklēja arī katoļu svētvietas. Pēdējos trīs dzīves gadus viņa pavadīja Krakovā Svētās Barbaras jezuītu pansionātā. 1619. gadā pārapbedīta Tikocīnas (Tykocin) Bernardīnu klosterī netālu no Bjalostokas Polijā.

 

 

AVOTI un LITERATŪRA:

●   Hercoga Gotharda ielūgumi uz meitas Annas kāzām: Dancigas rātei, 1585. g. 26. septembrī. – Gdaņskas pilsētas arhīvs, Nr. 300,53/639., p. 135.–137. un Kauņas luterāņu mācītājam Paulam Oderbornam, 1585. g. 8. decembrī. – LVVA, 554. f., 3. apr., 1038. l., 65. lp.  
●   Testament Herzog Gotthards. Mitau, 23. Februar 1587. – Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561-1795/ Hrsg. v. E. Oberländer, V. Keller. Paderborn, 2008, S. 110–112.
●   Baltiņš Jānis. Heraldika Kurzemes un Zemgales hercogieņu zīmogos. – Ventspils Muzeja Raksti (VMR) V. SIA Fobo Prints: Rīga, 2006, 203.–206. lpp.
●   Baltiņš Jānis. Heraldika Ketleru dinastijas Kurzemes princešu zīmogos. – VMR VI. Ventspils, 2009, 190.–191. lpp.
●   Līne Ina. Grafikas tehnikās darinātie Ketleru dinastijas Kurzemes un Zemgales hercogu portreti. – VMR V. SIA Fobo Prints: Rīga, 2006, 253., 257. lpp.

 

Mārīte Jakovļeva