Amtmanis

Amts

Amta rakstvedis

Bruņniecība

Bruņniecības sols

Deputāts

Diārijs

Hercogistes valdība

Indigenāts

Investitūra

Kanclers

Landhofmeisters

Landmaršals

Landrāts

Landtāgs

Lēnis jeb feods

Matrikula

Oberburggrāfs

Pilskungs jeb hauptmanis

Politiskās draudzes

Virspadomnieki

Virspilskungs jeb oberhauptmanis