« AtpakaļVirspadomnieki (vāc. Oberräte) – Augstākie padomnieki, kuri kopā ar diviem tiesību doktoriem veidoja Kurzemes hercogistes valdību: landhofmeistars, kanclers, oberburggrāfs un landmaršals. Virspadomnieku kā institūcijas statusu noformulēja 1617. g. pieņemtā hercogistes satversme jeb Valdības formula. Virspadomniekus iecēla uz mūžu, bet, ja kāds no tiem labprātīgi atkāpās no amata vai nomira, jaunu virspadomnieku viņa vietā hercogs varēja izvēlēties tikai no virspilskungu vidus.


Mārīte Jakovļeva